PopVerseMix

ポップバースミックス

ポップカルチャーの交差点、あなたが主役のエンタメ宝庫の旅へ!

攻略

【モンハンワールド攻略】『狩猟笛』の派生・属性能・切れ味・スロットまとめ!【MHW】

無料で読める!

モンハンワールド 攻略動画速報まとめ

コメント欄に飛ぶ

【モンハンワールド攻略】『狩猟笛』の派生・属性能・切れ味・スロットまとめ!【MHW】

派生 武器名 攻撃 性能 音色 斬れ味 スロット
■メタルバグパイプⅠ派生
鉱石素材 メタルバグパイプⅠ
336
........................................
- - -
 ┗メタルバグパイプⅡ 378
........................................
- - -
  ┣メタルバグパイプⅢ 420
........................................
- - -
  ┃┣グレードバグパイプⅠ 462
........................................
- - -
  ┃┃┗グレードバグパイプⅡ 546
........................................
- - -
  ┃┃ ┗グレードバグパイプⅢ
588 (麻痺210)
........................................
① - -
雷属性   ┃┗サンダーガイダⅠ 504 雷120
........................................
- - -
  ┃ ┗サンダーガイダⅡ 546 雷150
........................................
- - -
  ┃  ┗ライトニングドラムⅠ
630 雷180
........................................
③ - -
掻鳥   ┣クルルドゥダⅠ 420 会心15%
........................................
- - -
  ┃┣クルルドゥダⅡ 504 会心15%
........................................
- - -
  ┃┃┗クルルドゥダⅢ 588 会心15%
........................................
- - -
  ┃┃ ┗リーシャダブルⅠ
630 会心25%
(睡眠240)
........................................
- - -
雌火竜   ┃┗ヴァルキリコーダー
462 会心15%
火150
........................................
- - -
  ┃ ┗クイーンリコーダー 630 会心15%
火180
........................................
② - -
  ┃  ┗サクラノリコーダー
714 会心25%
火210
........................................
② - -
水属性   ┗アクアバグパイプⅠ 420 水120
........................................
- - -
   ┗アクアバグパイプⅡ 504 水150
........................................
- - -
    ┣アクアバグパイプⅢ 546 水180
........................................
- - -
    ┃┗ウォータータムタムⅠ
588 水210
........................................
② - -
風漂竜     ┗グレイスパグパイプⅠ 546 氷240
........................................
- - -
     ┗グレイスパグパイプⅡ
588 氷300
........................................
- - -
■ボーンホルンⅠ派生
骨素材 ボーンホルンⅠ
420
........................................
- - -
 ┗ボーンホルンⅡ 462
........................................
- - -
  ┣ボーンホルンⅢ 504
........................................
- - -
  ┃┣ハードボーンホルンⅠ 588
........................................
- - -
  ┃┃┗ハードボーンホルンⅡ 630
........................................
- - -
  ┃┃ ┗ハードボーンホルンⅢ 672 (氷180)
........................................
② - -
  ┃┃  ┗ヘビィボーンホルンⅠ
714 防御+10
(氷210)
........................................
② - -
蛮顎竜   ┃┗ブレイズホルンⅠ 546 会心-20%
火210
........................................
- - -
  ┃ ┗ブレイズホルンⅡ 630 会心-20%
火240
........................................
- - -
  ┃  ┗ジャナフバローネⅠ
672 会心-20%
火270
........................................
- - -
毒妖鳥   ┣ブルームホルンⅠ 504 毒240
........................................
- - -
  ┃┣ブルームホルンⅡ 546 毒300
........................................
- - -
  ┃┃┗ブルームホルンⅢ 588 毒360
........................................
- - -
  ┃┃ ┗ダチュラホルンⅠ 630 毒420
........................................
① ① -
  ┃┃  ┗ダチュラホルンⅡ
672 毒480
........................................
① ① -
浮空竜   ┃┗ウルムーホルンⅠ 546 会心10%
........................................
- - -
  ┃ ┗ウルムーホルンⅡ 588 会心10%
........................................
- - -
  ┃  ┗ウルムーバローネⅠ
630 会心10%
(水420)
........................................
① ① -
ランゴスタ   ┗ソニックホルンⅠ 462 麻痺120
........................................
- - -
   ┣ソニックホルンⅡ 504 麻痺150
........................................
- - -
   ┃┗ソニックホルンⅢ 546 麻痺180
........................................
- - -
   ┃ ┗ロイヤルビードロー
588 麻痺240
........................................
① ① -
骨鎚竜    ┗スパイクホルンⅠ 546 防御+15
睡眠150
........................................
- - -
    ┗スパイクホルンⅡ 588 防御+15
睡眠180
........................................
- - -
     ┗バルキンホルンⅠ 672 防御+20
睡眠210
........................................
- - -
      ┗バルキンホルンⅡ
756 防御+20
睡眠240
........................................
- - -
■龍骨古笛Ⅰ派生
龍骨 龍骨古笛Ⅰ
420 龍封力[小]
龍300
........................................
- - -
 ┣龍骨古笛Ⅱ 462 龍封力[小]
龍360
........................................
- - -
幻獣  ┗雷鳴ノ笛 504 雷390
........................................
- - -
■黒鋼の龍笛Ⅰ派生
黒鋼 黒鋼の龍笛Ⅰ
420 龍封力[小]
龍120
........................................
- - -

ルイージ速報|モンハンワールド 攻略動画速報まとめ

-攻略
-,